Aktualności
Subskrybcja

Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

Dołącz do 2 pozostałych subskrybentów

Ldz. KK i KŁ 2/2020 Rzeszów 31.01.2020 r.

Zarząd Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział
Regionalny w Rzeszowie zaprasza członków Klubu na
WALNE ZEBRANIE organizowane w dniu 26. 03. 2020 roku
/czwartek / o godz. 16ºº w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ
w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 25.

Proponowany porządek obrad:

1/ Otwarcie Walnego Zebrania – powitanie gości i przybyłych członków
2/ Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3/Stwierdzenie prawomocności obrad.
4/ Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.(protokół do wglądu przed
zebraniem u sekretarza)
5/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, oraz Komisji skrutacyjnej.
6/ Sprawozdanie Zarządu z działalności Rzeszowskiego Oddziału Klubu za 2019r.
7/ Sprawozdanie finansowe.
8/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
10/ Zatwierdzenie sprawozdań oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu
Oddziału Klubu.
11/ Ustalenie formy głosowania ( poszczególne funkcje, cały Zarząd) i składu ilościowego
Zarządu ( propozycja Prezes + 4 osoby )
12/ Zgłaszanie kandydatów na Prezesa KKiKŁ Oddział Rzeszów
13/Wybory
14/Zgłaszanie kandydatów do Zarządu
15/Wybory
16/ Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
17/Wybory
18/ Podział funkcji dla członków Zarządu i jego przedstawienie
19/ Przedstawienie „Planu pracy” oddziału Klubu oraz projektu ”Preliminarza
budżetowego” na rok 2020.
20 / Dyskusja i wnioski w sprawach z p. 11 oraz podjęcie uchwał zatwierdzających
21/ Wybór Delegatów na Krajowy Zjazd KK i KŁ PZŁ.
22/ Zakończenie obrad

INFORMACJE:
1/ Prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za bieżący i przyszły rok,
jeżeli są nie opłacone
2/ Zachęcamy do zapoznania się z założeniami organizacyjnymi na Krajowy Zjazd Delegatów KK i KŁ, który odbędzie się w Lipnicy /Gorzów Wielkopolski/. Planowane są zakupy pamiątek – więcej informacji na stronie internetowej www.klubkolekcjoneraikulturylowieckiejpzl.pl

Z pozdrowieniami
Otrzymują: „ D A R Z B Ó R”
1/ adresat
2/ Zarząd KK i KŁ PZŁ za Zarząd
sekretarz – Wojciech Bieniasz

Kalendarz
Wrzesień 2020
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Sierpień 31, 2020 Wrzesień 1, 2020 Wrzesień 2, 2020 Wrzesień 3, 2020 Wrzesień 4, 2020 Wrzesień 5, 2020 Wrzesień 6, 2020
Wrzesień 7, 2020 Wrzesień 8, 2020 Wrzesień 9, 2020 Wrzesień 10, 2020 Wrzesień 11, 2020 Wrzesień 12, 2020 Wrzesień 13, 2020
Wrzesień 14, 2020 Wrzesień 15, 2020 Wrzesień 16, 2020 Wrzesień 17, 2020 Wrzesień 18, 2020 Wrzesień 19, 2020 Wrzesień 20, 2020
Wrzesień 21, 2020 Wrzesień 22, 2020 Wrzesień 23, 2020 Wrzesień 24, 2020 Wrzesień 25, 2020 Wrzesień 26, 2020 Wrzesień 27, 2020
Wrzesień 28, 2020 Wrzesień 29, 2020 Wrzesień 30, 2020 Październik 1, 2020 Październik 2, 2020 Październik 3, 2020 Październik 4, 2020