Subskrybcja

Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

Dołącz do 3 pozostałych subskrybentów

Z historii Klubu

 12.X.1972 r. – Z inicjatywy działaczy myśliwskich, indywidualnych kolekcjonerów, miłośników polskiej przyrody
i kultury łowieckiej zostaje utworzony Klub Kolekcjonera przy ówczesnym Muzeum Łowieckim PZŁ w Warszawie pod patronatem Polskiego Związku Łowieckiego.

 26.XI.1972 r. – Pierwsze organizacyjne zebranie Klubu Kolekcjonera
– przewodniczy kol. Witold Sikorski z Warszawy. Ustalono „Zadania Klubu”. Uchwalono regulamin działalności Klubu o nazwie „zasady działalności Klubu Kolekcjonera przy Muzeum Łowieckim w Warszawie”, który zatwierdzony przez Zarząd Główny PZŁ w dniu 10.I. 1973r. funkcjonował do września 1996r.

 V.1973 r. – Klub liczy 50 członków – rzeszowskie województwo reprezentują: Jan Tomczyk z Niska, Antoni Popławski z Przemyśla, Zbigniew Knotz i od 1975r. Ferdynand Ungeheuer z Zaczernia.

 V.1976 r. – Klub zrzesza 130 członków.

09.VII.1980r. –  Uchwała Zarządu Głównego PZŁ, nadająca statut Klubowi Kolekcjonera.

1980 – 1990 r. –  Zawieszenie zorganizowanej działalności Klubu.  Kolekcjonerzy z województwa rzeszowskiego nie zaprzestają swojej działalności i nadal są widoczni w regionie. Pracują indywidualnie, zabezpieczając dobra kultury łowieckiej poprzez gromadzenie dokumentów, przedmiotów o tematyce łowieckiej, projektowaniu medali i odznak okolicznościowych, opracowywaniu kronik Kół Łowieckich itd. Włączają się w przedsięwzięcia organizowane przez władze łowieckie między innymi: jubileusze łowieckie, zawody strzeleckie i inne imprezy , prezentując swoje zbiory kolekcjonerskie na wystawach regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

 12.X.1991 r. –  Na wniosek kolekcjonerów i przewodniczącego Komisji Etyki i Zwyczajów Łowieckich NRŁ kol. Witolda Sikorskiego odbywa się zebranie informacyjno-organizacyjne w Warszawie, na którym reaktywowano działalność Klubu Kolekcjonera.

 23.IV.1994 r. –  Pierwsze Walne Zebranie po reaktywowaniu Klubu. Wybrano Zarząd. Przewodniczącym został
kol. Witold Sikorski. Zmieniono nazwę Klubu na „Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego”.

 03.XI.1994 r. – Ukazał się pierwszy numer biuletynu  pod nazwą „Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ”, który w 1997 roku zmienił nazwę na „Kultura Łowiecka”.

 11.I.1995 r. –  Zarząd Klubu zatwierdza projekt klubowy ogólnopolskiej odznaki członkowskiej autorstwa      kol. Mateusza Krupińskiego.

 IX.1995 r. –     Kolega Tadeusz Ryczaj z Rzeszowa zaprojektował dwustronny medal Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Rzeszowie, który został wykonany  w ilości 50 sztuk w 1996 roku przez Rzeszowską Fabrykę Wyrobów ze Srebra „POLSREBRO”.

4.IX.1996 r. –  Zarząd Główny PZŁ zatwierdza znowelizowany „Regulamin Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ”

 11.X.1997 r. –    Kolega Ferdynand Ungeheuer z Zaczernia wydajew 30 egz. własne „ Wspomnienia Jubileuszowe 50-lecia Łowiectwa 1947-1997”.

 18 – 19.X.1997 r. –  Obchody 25–lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ  na Zamku w Gniewie.

 1997 – 2000 r. –  Powstaje 13 Oddziałów Regionalnych Klubu.

22.I.1998 r. – Utworzenie Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej.

 2 –9.XI.1998 r. – II Ogólnopolska Wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury  Łowieckiej  PZŁ , towarzysząca obchodom
75-lecia PZŁ (Prezentację KŁ „ Towarzystwo Myśliwych ”w Rzeszowie przygotował  kol.Ferdynand Ungeheuer).

  7.XI.1998 r. –     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu uchwala Statut Klubu; Zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PZŁ ( z dn. 20.IV.1999r.), który obowiązywał do grudnia 2009r.

 30.IV.1999 r. –  Kol. Zdzisław Ziobrowski z Boguchwały opracował koncepcję odznaki Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału Klubu, na awersie – napis PZŁ i odwzorowane parostki kozła upolowanego w Nienadowskim lesie, które przez 69 lat były rekordem Europy (1896-1965) w otoku umieszczony napis: Rzeszowski Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Na rewersie wybity kolejny numer odznaki oraz napis: Nienadowa 1896r. 196,00 pkt CIC. Wykonanie odznaki: Pan Witold Poczachowski z Rzeszowa – sierpień 1999r.

 25.IX.1999 r. – I Rzeszowska Giełda i Wystawa Klubowa towarzysząca Centralnym Zawodom Strzeleckim
pn. „IV Podkarpacki Puchar Jesieni” – Bór k. Rzeszowa.

 29.IV.2000 r. –   Walne Zebranie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Warszawie – wybory nowego Zarządu Klubu (sekretarzem Klubu został delegat z Rzeszowa kol. Janusz Możdżan).

 2 –3.IX.2000 r. –   Wystawa kolekcjonerska uświetniająca XXXIII Krajowe Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich – Bór k. Rzeszowa.

 X.2000r. – Zaprezentowanie  ekspozycji  kolekcjonerskich członków rzeszowskiego oddziału Klubu podczas II Kresowego Festiwalu Łowieckiego – „Leżajsk 2000”

 20.VI.2002 r.-  Zebranie  sprawozdawczo- wyborcze Rzeszowskiego Regionalnego  Oddziału Klubu   (prezesem wybrana  została  kol. Grażyna  Kret ) .Oddział  Klubu  liczy 18 członków.

 11-13.VII.2002 r.- Jubileusz 30-lecia KK i KŁ PZŁ na Zamku w Gniewie. Wydany został okolicznościowy medal.Krzysztof  Kadlec  skomponował  muzykę  pod    tytułem  „Fanfara kolekcjonerska”, która po raz pierwszy wykonana została przekompozytora w czasie Walnego Zebrania członków Klubu 14   lipca 2002 roku.

27.  II.  2003 r.-    Na Walnym Zebraniu członków Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału Klubu podjęta została uchwała  dotycząca utworzenia  funduszu pod hasłem „Witraż” na zakup eksponatu  o tematyce  łowieckiej  do   kościoła    pw . Świętego Huberta w Miłocinie.

 2003 r. – Pan Wacław Szaliński z Łańcuta przy wydatnej, koleżeńskiej pomocy myśliwych Kół Łowieckich Okręgu Rzeszowskiego PZŁ przygotował do druku książkę pt. „Odznaki, medale, plakietki i oznaki Kół Łowieckich Okręgu Rzeszowskiego”. Książka wydana staraniem okręgowych władz łowieckich.

  2003 r. – Zostaje wydana odznaka okolicznościowa z okazji 80-lecia PZŁ i 5-lecia działalności Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału KK i KŁ Projekt: kol. Tadeusz Ryczaj, Wykonanie: „MAKAMA” z Opola.

 XI.2003 r.- Założenie kroniki fotograficzno- informacyjnej pt. „ Z  życia Klubu ”( dokumentowanie pracy           Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału KK i KŁ – Grażyna Kret ).

 9.II.2003 r.- Rzeszowski Regionalny Oddział KK i KŁ liczy 24 członków.

 12.IX.2004 r.- Ekspozycja kolekcjonerska członków Oddziału Klubu podczas Biesiady  Myśliwskiej Krasiczyn 2004.

  19.IX.2004 r.-  Wystawa  kolekcjonerska  na strzelnicy myśliwskiej  w Borze  k. Rzeszowa  towarzysząca IX Zawodom Strzeleckim o „Podkarpacki Puchar Jesieni.”

 2-3.X.2004 r.-  VI Międzynarodowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku wzbogacają  eksponaty  kolekcjonerskie zaprezentowane przez członków Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału Klubu.

  23. X –7.XI.2004 r. –     Wystawa łowiecko-kolekcjonerska pt. ”Łowiectwo- między naturą a kulturą” w zabytkowej  kaplicy Św. Huberta w Miłocinie z okazji 35-lecia parafii, odpustu,      promocji albumu        pt.”Historia          życiem i wiarą pisana” autorstwa ks. dr Edwarda Rusina, poświęcenia sztandaru Bractwa      św.    Huberta w  Miłocinie.

 4 –5.VI.2005 r. –  XXI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich w Strzelaniach Myśliwskich im. płk J. Stachowiaka.Prezentacja 2-ch wystaw:

 1. „Nasze Korzenie”, obrazująca początki zorganizowanego łowiectwa galicyjskiego
  i rzeszowskiego z przed ponad 125-lat na tle działalności trzech najstarszych polskich kół łowieckich: „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie, Klubu Myśliwskiego „Diana” w Łańcucie i jego powojennej części KŁ. „Ryś” Łańcut.
 2. „Kolekcjonerska”- przedstawiająca dorobek członków Klubu, połączona z giełdą.

             Wydania okolicznościowe:

 • odznaka: projekt i wykonanie pan Maciej Kilarski  z Rzeszowa,
 • plansza: projekt kol. Tadeusz Ryczaj
 • karty pocztowe: projekt kol. Janusz Hodyr z Rzeszowa
 • stempel- wg projektu odznaki.

  18.VI.2005 r. – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze     KK i KŁ PZŁ w Ciechocinku. Wybrano nowy Zarząd Klubu. Prezesem został kol. Marian Lendzioszek.

 11.IX.2005 r. – Wystawa i giełda kolekcjonerska uświetniła X Jubileuszowy Podkarpacki Puchar Jesieni (Bór k. Rzeszowa). Okazały dorobek  kolekcjonerski zaprezentowało 7 wystawców z oddziału Klubu.

 18.IX.2005 r.- Krasiczyn-  wystawa łowiecko-kolekcjonerska w baszcie królewskiej Zamku podczas Gali Myśliwskiej.

 1.X.2005 r.- VII Międzynarodowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku uświetniła kolekcja odznak, medali, plakietek i oznak kół łowieckich Okręgu Rzeszowskiego.

 18-20.XI.2005 r.- Warszawa-III Międzynarodowe Targi Łowiectwa i Strzelectwa „Hubertus EXPO 2005” . Wystawa KKiKŁ PZŁ( zaprezentowane zostały  publikacje Rzeszowskiego Oddziału  Klubu wydane w latach 2000-2005).

 24.XI..2005 r.-Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  KK i KŁ Oddziału Regionalnego w Rzeszowie. Wybrano Zarząd Klubu na nową kadencję (2005-2010).  Prezesem została kol. Grażyna Kret. Przedstawione zostały propozycje   działalności oddziału Klubu na najbliższe lata. Oddział Klubu liczy 29 członków.

 21-22.IV.2006 r. – Rzeszów-IV Regionalna Konferencja Polski Południowej pt. „Wybrane formy i sposoby promocji łowiectwa i kultury łowieckiej”;

 • przedstawienie 8-letniej działalności i dorobku Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału Klubu.
 • zorganizowanie wystawy kolekcjonerskiejw „Dworze Ostoya” w Jasionce pt. „Odznaki, medale i oznaki Kół Łowieckich Okręgu Rzeszowskiego”.
 • wystawa kolekcjonerska w dworku myśliwskim w Borze.
 • tematyczne referaty.

  15VII.2006 r. –  Bór k. Rzeszowa – w pawilonie „Kultura Łowiecka” zorganizowana została wystawa kolekcjonersko-łowiecka  podczas  III  Rundy Ligi Strzeleckiej PZŁ.

 22.VII.2006 r. – Walne  Zgromadzenie  KK i KŁ PZŁ w Warszawie. Klub liczy ponad 300 osób. Uchwalono „Regulamin Zjazdu Delegatów”. Zatwierdzono projekt sztandaru.

 20.VIII.2006 r.-Krasiczyn-wystawa kolekcjonerska  w Komnacie Czeladnej Zamku podczas Gali Myśliwskiej.

 1.IX.2006 r.-Przecław- w Zamku Reyów zorganizowana została wystawa kolekcjonersko- łowiecka   uświetniająca obchody 35-lecia MELEXA i renesansu Zamku w Przecławiu.

 17.IX.2006 r.- Ośrodek Strzelectwa  Myśliwskiego Bór. k . Rzeszowa- XI  Podkarpacki Puchar Jesieni.Wystawę  łowiecko-kolekcjonerska zorganizowali członkowie  KŁ” Knieja” w Mielcu i Rzeszowski Oddział Regionalny KK i KŁ.

 30.X.-1.XI.2006 r.-VIII Międzynarodowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku –wystawa kolekcjonerska obrazująca dorobek Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału Klubu.

 03.XI.2006 r. –  Uroczysty „Hubertus” w Miłocinie połączony z odsłonięciem i poświęceniem pomnika Jana Pawła II.( fundacja parafian i myśliwych okręgu rzeszowskiego)

 22.II.2007 r. – Walne Zgromadzenie członków Oddziału Klubu, wybór delegatów na I Krajowy Zjazd KK i KŁ PZŁ (kol. Jan Banaś, kol. Zbigniew Knotz, kol. Grażyna Kret, kol. Remigiusz Sobejko). Oddział Klubu liczy 31 członków.

 1-3.VI.2007 r. –   Centralne Obchody Jubileuszowe 35-lecia KK i KŁ PZŁ w Ciechocinku. Kolega Zbigniew Knotz otrzymuje honorowe członkostwo  Klubu.

 2.VI.2007 –  Poświęcenie i rozwinięcie sztandaru Klubu (Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku).

 3.VI.2007 r. –   I Krajowy Zjazd Delegatów, KK i KŁ PZŁ w Ciechocinku. Wydano  okolicznościowy medal.

21-22.VII.2007 r. –  Bór k. Rzeszowa, wystawa pt. „100 lat Rzeszowskiego Strzelectwa Myśliwskiego” oraz giełda kolekcjonerska z okazji 40 Mistrzostw Polski w Strzelaniach Myśliwskich  w klasie powszechnej. Otwarciu imprezy towarzyszyły 3 poczty sztandarowe: ORŁ w Rzeszowie,KŁ.”TowarzystwoMyśliwych”wRzeszowie i Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

 19.VII.2007 r. – Wystawa kolekcjonerska w Komnacie Czeladnej Zamku w Krasiczynie podczas  Gali Myśliwskiej.

 17.IX.2007 r. -„ XII Podkarpacki Puchar Jesieni ”w Borze – wystawę łowiecko- kolekcjonerską zorganizowali członkowie oddziału Klubu wspólnie  z KŁ ,, Cietrzew ”Pustków.

 28-30.IX.2007 r.-Leżajsk- IX Międzynarodowy Festiwal Łowiecki, prezentacja ekspozycji kolekcjonerskich członków Klubu.

 28.II. 2008 r.  –   Walne Zgromadzenie członków Oddziału Klubu. Wybór delegatów na II Krajowy Zjazd KK i KŁ ( kol. Jan Banaś, kol. Zbigniew Dec, kol. Grażyna Kret, kol. Andrzej Krzywkowski, kol. Remigiusz Sobejko).

 12-30.VI.2008 r -.Iwonicz Zdrój-w Galerii,, Nad Pijalnią”  zorganizowana została wystawa pt. „Kultura Łowiecka”, członkowie naszego Oddziału Klubu zaprezentowali swoje ekspozycje kolekcjonersko-łowieckie.

31.V.2008 r. –  II Krajowy Zjazd Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Warszawie; zostają przyjęte i uchwalone poprawki do Statutu Klubu. Wybrano nowy zespół redakcji biuletynu „Kultura Łowiecka”. Redaktorem naczelnym pisma  został kol. Krzysztof  Mielnikiewicz (stałym współpracownikiem redakcji–kol. Grażyna Kret z Rzeszowa).

15.VI.2008 r. –  Bór. k Rzeszowa –Zawody Okręgowe Kół Łowieckich w Strzelaniach Myśliwskich. Zorganizowanie  i zaprezentowanie dorobku oddziału Klubu na Jubileuszowej wystawie  łowiecko-kolekcjonerskiej pt. „85 lat PZŁ i 10 lat KK i KŁ Oddział  Regionalny w Rzeszowie ”

 17.VIII.2008 r. -„ Gala Myśliwska ” Krasiczyn 2008- wystawa łowiecko-kolekcjonerska zorganizowana przez członków KK i KŁ oddział Regionalny w Rzeszowie  z okazji Jubileuszu 85-lecia PZŁ i lokalnej imprezy łowieckiej.

 25.VIII.2008 r. – Wydanie okolicznościowej odznaki z okazji obchodów 85-lecia PZŁ i 10-lecia Oddziału Regionalnego Klubu. Projekt: kol. Tadeusz Ryczaj. Wykonanie: kol. Zbigniew Porada z Zaczernia.

 21.IX.2008 r. –  Strzelnica Myśliwska w Borze k. Rzeszowa- ” XIII Podkarpacki Puchar Jesieni”, na wystawie zaprezentowane zostały zbiory kolekcjonerskie członków oddziału Klubu w Pawilonie „ Kultura Łowiecka”.

  3.IX.-25.X.2008 r. –  Wystawa: „Trofea, fotografia przyrodnicza, zbiory kolekcjonerskie” w Muzeum Ziemi Leżajskiej, uświetniająca obchody 85-lecia PZŁ, 10-lecia Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego
w Leżajsku i 10-lecia Oddziału Regionalnego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Rzeszowie.

 27.XI. 2008 r. – Jubileuszowe koleżeńskie spotkanie z okazji 85-lecia PZŁ i 10-lecia Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Wręczenie członkom Oddziału Klubu okolicznościowej odznaki.

 26.II.2009 r .- Walne Zgromadzenie członków KK i KŁ Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału .Wybór delegatów na III  Krajowy Zjazd KK i KŁ PZŁ w Warszawie ( kol. Grażyna Kret, Jan Banaś, Tadeusz Ryczaj, Remigiusz Sobejko,Jerzy Kmietowicz ).Podjęta została uchwała dotycząca zamknięcia funduszu „Witraż” ,  zgromadzone środki pieniężne przeznaczono na wykonanie w drzewie lipowym  figury św.Huberta dla kościoła w Miłocinie.

24.IV.2009 r. –  Wydana zostaje monografia pt.” 10 Lat Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Regionalny w Rzeszowie 1998-2008r.”Monografię, w nakładzie 800 egz. sfinansowała Drukarnia Geokart-International  Sp. z o.o.Krasne k.Rzeszowa.

 30 .V. 2009 r.  – W   rocznicę  śmierci  św.  Huberta  wraz  z  ludnością miłocińskiej  Parafii  świętowaliśmy  uroczystośćkonsekracji  kościoła  ,którego patronem  jest  św. Hubert . Dar członka Klubu – poroże byka czternastaka .

 4  . VII.2009 r.-  Warszawa    – III  Krajowy  Zjazd  Delegatów  Klubu Kolekcjonera i Kultury  Łowieckiej . Został    uchwalony jednolity Statut Klubu.

 15  VIII.2009 r. – w Stażawie w KŁ.”Żbik” – Przemyśl na  wystawie łowieckiej  zaprezentowane zostały zbiory kolekcjonerskie członków oddziału Klubu.

 23  VIII.2009 r. – podczas VII edycji  „ Gali  Myśliwskiej  Krasiczyn  2009” członkowie oddziału Klubu ( po raz siódmy) byli organizatorami wystawy prezentując bogaty dorobek  kolekcjonerski.

 28.VIII – 10.IX.2009 r. – Zagórz, „XI Rykowisko Galicyjskie”– Wystawa łowiecko-kolekcjonerska w Miejsko- Gminny Ośrodku Kultury i Sportu, zorganizowana  wspólnie  przez Koła Łowieckie : „ Świstak” Zagórz, „ Knieja”  Komańcza ,”Żubr” Sanok, Towarzystwo Łowieckie Bieszczady w Sanoku i Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział Regionalny w Rzeszowie.

 6 . IX .2009 r. –   W  Ośrodku  Strzeleckim  w Borze k/ Rzeszowa podczas „ XIV  Podkarpackiego  Pucharu  Jesieni  ,”w pawilonie wystawienniczym- „Kultura Łowiecka”– członkowie oddziału Klubu przygotowali ekspozycję różnorodnych zbiorów kolekcjonerskich o tematyce łowieckiej.

 11.X  do 7 X 2009 r.-  W  Galerii  Miejskiego  Domu   Kultury w  Łańcucie, z okazji  660- lecia alokacji miasta Łańcuta  zorganizowana została wystawa  pt. „ Kolekcjonerstwo  myśliwskie  skarbnicą  wiedzy o kulturze łowieckiej ”.Wystawa  przygotowana  została  wspólnie  przez  KŁ .” Klub Myśliwych „Diana ”  w  Łańcucie i Rzeszowski  Oddział Regionalny Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej.

 9. X do 17. X 2009 r. – Wystawa  kolekcjonerska  w  Muzeum  Ziemi Leżajskiej   z  okazji    XI  MiędzynarodowegoFestiwalu Łowieckiego  w  Leżajsku, organizatorami wystawy byli członkowie KK i KŁ Oddział  Regionalny  w Rzeszowie.

3 . XI .2009 r.  – Miłocin – Uroczysta   Msza  Hubertowska     połączona z  przekazaniem  i  poświęceniem  Figury  św. Huberta–    dar  członków  Klubu  Kolekcjonera  i  Kultury Łowieckiej  Oddział  Regionalny  w  Rzeszowie  dla  miłocińskiej  Parafii   z  okazji     Jubileuszu    40 – lecia. Wydanie i wręczenie  pamiątkowej  srebrnej odznaki (40 sztuk  )wyłącznie  dla  członków RzeszowskiegoRegionalnego Oddziału Klubu ( wykonawca i fundator Zbigniew Porada z Zaczernia).

19 .XI .2009 r. –  Spotkanie  Hubertowskie  w rzeszowskim ratuszu zorganizowane  przez  Towarzystwo Naukowe, ORŁ i ZO PZŁ w Rzeszowie. ( po raz  szósty  uczestniczyliśmy w cyklicznych wykładach dotyczących historii,obyczajowości ,tradycji i kultury łowieckiej )

26 XI 2009 r. –  Spotkanie członków i sympatyków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział Regionalny wRzeszowie.Podczas spotkania 11członków Oddziału Klubu zostało  udekorowanych medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny”

 23 XII 2009 r. – Zarząd Główny PZŁ, zatwierdził zmiany statutu KKiKŁ uchwalone przez II i III Krajowy Zjazd Delegatów, oraz tekst jednolity tego Statutu.

29.XII.2009r.-Rudna Mała- Hotel „ Cztery Pory Roku”,uczestnictwo w uroczystym  spotkaniu  opłatkowym ,którego organizatorem była Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie.

 25 II 2010 r. –Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze KK i KŁ Oddział Regionalny w Rzeszowie. Wybrano nowy Zarząd,Prezesem Oddziału Klubu na następną kadencję   została  Grażyna Kret. Zatwierdzono   plan pracy klubu na 2010 rok.Wybrano Delegatów na IV Krajowy Zjazd w Warszawie. (kol. Grażyna Kret, Tadeusz Ryczaj, Jan Banaś, Zbigniew Dec). Ustalono i zatwierdzono wysokość  składki członkowskiej i wpisowego. Powołano sekcję redakcyjno – publicystyczną, której przewodniczącym został Ryszard Czach, oraz sekcję fotograficzną – przewodniczącym został Stefan Rzucidło.

 2 V 2010 r. – Podczas Dni Kolbuszowej ,w ramach Regionalnego Konkursu „ Lasowiackie Kuraki ” – Rzeszowski oddział Klubu był organizatorem wystawy kolekcjonerskiej pt.”Kolekcjonerstwo myśliwskie skarbnicą wiedzy o kulturze łowieckiej”.Z wystwą korespondowały dwie inne przygotowane przez Nadleśnictwo Kolbuszowa w Świerczowie dotyczące gospodarki leśnej, oraz trofeów łowieckich pozyskanych przez członków Kół Łowieckich „Borek”w Kolbuszowej i „Darz Bór”w Świerczowie.

 27 V 2010 r.– Zebranie członków Klubu i sympatyków. Ukonstytuowanie się sekcji fotograficznej i redakcyjno – publicystycznej. Przygotowanie wniosków na IV Krajowy Zjazd Delegatów KK i KŁ PZŁ. Wykład pod tytułem „Róg myśliwski” –z cyklu                                         Kolekcjonerstwo myśliwskie w Kulturze Łowieckiej.

 19 VI 2010 r.– Warszawa IV Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ. Wybrano nowy skład Zarządu Klubu, prezesem został kol. Marian Lendzioszek. Zjazd nadał honorowe członkostwo Klubu kol. Zdzisławowi Ziobrowskiemu

10 VI 2010 r.– Boguchwała – IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. Przedstawienie działalności Rzeszowskiego Regionalnego Oddziału Klubu za lata 2005 – 2010 ( Grażyna Kret ).

 17-18 VII 2010 r. – podczas  I  Targów  Jaśliskich  k. Dukli ,jednym z ważnych elementów tego święta  była wystawa łowiecka przygotowana przez członków Kół Łowieckich „Gawra” i „Rogacz” w Dukli oraz członka KK i KŁ  Oddziału Regionalnego w Rzeszowie.

 7 VIII 2010 r. – podczas Gali Myśliwskiej „Jarosław 2010 „w  podcieniach Jarosławskiego Rynku  zaprezentowane  zostało rzemiosło artystyczne dawne i współczesne o tematyce łowieckiej .Ekspozycje przygotowali członkowie Oddziału Regionalnego Klubu w Rzeszowie.

7 VIII 2010 r.– Lwów. „ Festyn Diany” – uczestnictwo członków Oddziału Klubu.

26. VIII .2010 r. – W siedzibie ZO PZŁ w Rzeszowie odbyło się cokwartalne spotkanie członków i sympatyków Klubu. Wygłoszony został referat pt. „ Odznaki i medale”-z cyklu kolekcjonerstwo w kulturze łowieckiej. Odbyła się   prezentacja nowych nabytków kolekcjonerskich oraz ”mini giełda”.

 29 VIII 2010 r. – Spotkanie plenerowe członków Klubu  podczas  XII Rykowiska Galicyjskiego- Zagórz 2010. Udział członków Klubu w konkursach.

 12 IX 2010 r. – XV Podkarpacki Puchar Jesieni na strzelnicy myśliwskiej w  Borze k. Rzeszowa  uświetniła  wystawa obrazująca  15- letni dorobek kolekcjonerski kol.  Jana  Machowskiego( jubilata) –  członka Rzeszowskiego Oddziału Klubu.

 25 IX – 10 X 2010 r. – wystawa łowiecko-kolekcjonerska pod tytułem „Kolekcjonerstwo Myśliwskie Skarbnicą Wiedzy o Kulturze Łowieckiej’ w Zespole Szkół w Wysokiej  Głogowskiej, zorganizowana przez członków Klubu i członków KŁ ,Towarzystwo Myśliwych”  w  Rzeszowie z okazji jubileuszu 130- lecia  Koła.

 16 – 25 X 2010 r. –MDK w Sokołowie Młp., wystawa łowiecko – kolekcjonerska pt. ”Kolekcjonerstwo myśliwskie skarbnicą wiedzy o kulturze łowieckiej”, zorganizowana przez członków Rzeszowskiego Oddziału KK i KŁ wspólnie z KŁ ,,Dzik ” w Leżajsku i  KŁ ,,Sokół” w Sokołowie  Młp. podczas  VII/ VIII   Międzynarodowego   Konkursu  Pracy Wyżłów  Wielostronnych .

 3 XI 2010 r. –  Miłocin – Hubertus 2010 w Kościele pod wezwaniem Św. Huberta. Dar członka Klubu – obraz Św. Huberta utkany z pereł bursztynu. 

25 XI 2010 r.– W siedzibie Zarządu Okręgowego w Rzeszowie spotkanie Członków i sympatyków Klubu. Prelekcja na temat„ Oryginał a falsyfikat”. Przyjęcie propozycji do planu pracy na 2011 rok.

 24 II 2011 r. – Walne Zgromadzenie Członków KK i KŁ Oddział Regionalny w Rzeszowie. Udzielono  absolutorium Zarządowi Klubu .Zatwierdzono plan pracy na 2011 r. Powołane zostały kolejne sekcje robocze.  Wybrano przewodniczących  sekcji : internetowa–  kol. Wojciech Bieniasz, marketingowa -kol. Piotr Judka, rzemiosła  artystycznego kol. Zbigniew Stec , edukacyjna – kol. Tadeusz  Ryczaj , wystaw – kol.Zbigniew Dec. Opracowanie wyglądu i prowadzenie  strony internetowej www.klubkolekcjonera.rzeszow.pl  powierzono kol. Wojciechowi Bieniasz i kol. Pawłowi Gąsior. Podjęta została uchwała dotycząca uprawnień do posiadania kordelasa Rzeszowskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Wybrano Delegatów na V Zjazd KK i KŁ PZŁ( Grażyna Kret ,Stefan Rzucidło,Jan Banaś ,Stefan Sochacki, Remigiusz Sobejko )

26 .V. 2011 r. –   Spotkanie członków i sympatyków Klubu. Kolega Zbigniew Porada wykonał bezpłatnie 30 sztuk   znaczków Rzeszowskiego Oddziału KK i KŁ. Kol. Stefan Sochacki  zaprezentował  kolekcję numizmatyczną o tematyce zwierzęcej i omówił pochodzenie monet.

10-12.VI.2011r.- Niepołomice – II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej  pt. „  Kultura  łowiecka fundamentem wizerunku  współczesnego myśliwego”.

12.VI. 2011r.- Na Zamku w Niepołomicach  odbył  się  V Zjazd  Delegatów KK i KŁ PZŁ. Udzielono absolutorium Zarządowi Klubu za 2010r.Wybrano nowego  skarbnika Klubu. Pozytywnie  zaopiniowano wniosek( złożony przez  Kol.Grażynę Kret) dotyczący dofinansowania  obchodów 15- lecia KK i KŁ Oddział Regionalny w Rzeszowie , Zjazd  Delegatów uchwalił przyznanie dotacji w wysokości 1000.00 zł (jeden tysiąc). Koledze  Zdzisławowi  Ziobrowskiemu  uroczyście wręczono Dyplom- potwierdzający nadanie Honorowego  Członkostwa KK i KŁ PZŁ.

18.VI. 2011 r. – Zaproszenie i uczestnictwo w odchodach Jubileuszu 55- lecia  Koła  Łowieckiego „ Bażant  Borowa”. Wydany  został  okolicznościowy znaczek.

25 .VI .2011r.-  Bór k .Rzeszowa – pawilon „ Kultura Łowiecka”, członkowie Rzeszowskiego Oddziału Regionalnego KK i KŁ przygotowali   wystawę   kolekcjonersko – łowiecką  pt.” Kolekcjonerstwo myśliwskie  skarbnicą  wiedzy o kulturze łowieckiej”. Wystawa  uświetniała XI Mistrzostwa  Polskiego Związku  Łowieckiego w  Strzelaniach  Myśliwskich w  klasie  mistrzowskiej.Wydany został  okolicznościowy  znaczek.

26 .VI. 2011 r. – Przemyśl, Rynek Starego Miasta  ”VI  Święto Fajki”- podczas imprezy członek Oddziału Regionalnego Klubu  zaprezentował  kolekcję  fajek  myśliwskich.

7 .VIII. 2011 r.- Basznia Dolna ,odbyła się Gala Myśliwska  2011 pod  nazwą „ Festiwal  Kultur  i  Kresowego  Jadła ”.Festiwal uświetniła ekspozycja  kolekcjonerska  przygotowana  przez  członka  oddziału  Klubu

 25.VIII. 2011 r.- Spotkanie  członków i sympatyków Klubu w siedzibie ZO PZŁ w Rzeszowie. Uzgodnienie  wzoru certyfikatu rzeszowskiego kordelasa. Przedstawienie  projektu  sztandaru oddziału Klubu. Ustalenie  organizacji  wystaw.”   Prezentacja nowych  trofeów kolekcjonerskich. „ Mini  giełda ”.

29.VIII. 2011 r. –Zagórz. Uczestnictwo w plenerowej  imprezie pt. XIII  Rykowisko  Galicyjskie. Wydany  został  okolicznościowy  znaczek.

 10.IX. 2011 r.-   Z  okazji  obchodów 400-lecia Jarosławskiego Opactwa, w  klasztorze  sióstr „Benedyktynek”, Nadleśnictwo –Bircza i   członek KK i KŁ oddział Regionalny w Rzeszowie zorganizowali  wystawę  kolekcjonersko-łowiecką.

 11 . IX .2011 r.- Brzyście „Zajazd Anna” – uczestnictwo  w  I  Ogólnopolskiej  Konferencji Hodowców  Jeleniowatych.

 17.  IX. 2011 r.- Czarna k. Łańcuta, w Gminnym Ośrodku  Kultury- uczestniczyliśmy w  jubileuszu  130 – lecia KŁ.” Klub Myśliwych Diana” w Łańcucie (wydano monografię i 3 okolicznościowe znaczki ).

18 . IX .2011 r.- Bór  k. Rzeszowa- XVI  „ Podkarpacki Puchar Jesieni  ” uświetniała  wystawa  kolekcjonerska  przygotowana  przez członków  rzeszowskiego Klubu  Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej.

Kalendarz
lipiec 2024
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
lipiec 1, 2024 lipiec 2, 2024 lipiec 3, 2024 lipiec 4, 2024 lipiec 5, 2024 lipiec 6, 2024 lipiec 7, 2024
lipiec 8, 2024 lipiec 9, 2024 lipiec 10, 2024 lipiec 11, 2024 lipiec 12, 2024 lipiec 13, 2024 lipiec 14, 2024
lipiec 15, 2024 lipiec 16, 2024 lipiec 17, 2024 lipiec 18, 2024 lipiec 19, 2024 lipiec 20, 2024 lipiec 21, 2024
lipiec 22, 2024 lipiec 23, 2024 lipiec 24, 2024 lipiec 25, 2024 lipiec 26, 2024 lipiec 27, 2024 lipiec 28, 2024
lipiec 29, 2024 lipiec 30, 2024 lipiec 31, 2024 sierpień 1, 2024 sierpień 2, 2024 sierpień 3, 2024 sierpień 4, 2024