Subskrybcja

Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

Dołącz do 3 pozostałych subskrybentów

Klub w regionie

 

Od utworzenia Klubu Kolekcjonera (1972) przyjęliśmy zbiorową odpowiedzialność za zabezpieczenie dóbr kultury łowieckiej i popularyzowanie wiedzy o łowiectwie wśród myśliwych i społeczeństwa poprzez wystawy, publikacje, odczyty. Na hasło rzucone przez kol. Witolda Sikorskiego z Warszawy „przystąpić do zbierania celem ocalenia dla przyszłych pokoleń, tego co zaświadcza o naszej kulturze łowieckiej”, wielu działaczy łowieckich, pasjonatów-kolekcjonerów, miłośników polskiej przyrody i kultury łowieckiej zaczęło wstępować w szeregi Klubu. Jednym z pierwszych z naszego regionu był śp. kol. Zbigniew Knotz. Szczycił się znaczkiem z wizerunkiem Wojskiego dmącego w róg myśliwski, zaświadczającym o przynależności do Klubu. Ten rzeszowski działacz myśliwski z zainteresowania bibliofil oraz znawca kultury  i tradycji łowieckich, kustosz w Muzeum Łowieckim przy Zarządzie WojewódzkimPZŁ, wykładowca i wychowawca myśliwych popularyzował wśród dzieci i młodzieży piękno i bogactwo polskiej przyrody, historię i tradycje łowieckie. Na podstawie zgromadzonych przez niego i udokumentowanych materiałów historycznych, zostało opracowanych wiele monografii Kół Łowieckich. Wokół tego, życzliwego, skromnego, uczynnego i bezinteresownego pasjonata kultury łowieckiej zaczęli gromadzić się jego sympatycy. Pierwszym z nich był śp. kol. Ferdynand Ungeheuer działacz myśliwski. Jego pasją było gromadzenie trofeów, medali i odznak, fotografii, nagrywanie amatorskich filmów dotyczących łowiectwa. Wydał własnym nakładem (30egz.) w formie albumu „Wspomnienia Jubileuszowe 50-lecia Łowiectwa 1947-1997” Jego pogodne usposobienie, otwartość wobec ludzi, emanująca z niego dobroć i życzliwość, wysoka kultura osobista, fachowe doradztwo dla początkujących kolekcjonerów, których nazywał „lamuśnikami” zjednywały mu sympatię szerokich rzesz myśliwych. Ogromny wpływ na rozkwit kultury łowieckiej i tworzenie się oddziału regionalnego Klubu miał i ma Kol. Zdzisław Ziobrowski, były przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie, pasjonat łowiectwa o wszechstronnych zainteresowaniach, z zamiłowania bibliofil, doskonały organizator i inicjator wielu przedsięwzięć w dziedzinie kultury łowieckiej. Człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem, oddany bez reszty sprawom łowiectwa, będący wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych kolekcjonerów i działaczy myśliwskich. Praca i postawa wymienionych kolegów wywołała duże zainteresowanie wśród myśliwych naszego regionu, zaczęła wzrastać świadomość konieczności planowego zbierania i zachowywania dóbr kultury dla następnych pokoleń. Na przełomie lat 1997/98 duża grupa pasjonatów kolekcjonerstwa wyraziła chęć zasilenia szeregów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ i utworzenia Regionalnego Oddziału Klubu. Do podjęcia takiej decyzji, mobilizował fakt wydawania klubowego pisma (od 1994r.) oraz ustanowienie „Regulaminu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej” z dn. 04.09.1996r., który formalnie umożliwiał powstanie oddziałów regionalnych. W dniu 22 stycznia 1998roku, 30 osobowa grupa założycieli utworzyła Rzeszowski Regionalny Oddział Klubu.  Wybrany został Zarząd. Funkcję prezesa powierzono kol. Januszowi Możdżanowi. Rozpoczęła się aktywna klubowa praca: ciekawe „czwartkowe spotkania” podczas których prezentowane są uczestnikom interesujące prelekcje, eksponaty, połączone z „mini giełdami”, organizowanie giełd i wystaw towarzyszących zawodom strzeleckim, jubileuszom, opracowywanie i umieszczanie publikacji dotyczących historii i kultury łowiectwa w naszym regionie w biuletynie „Kultura Łowiecka”, współpraca z władzami miasta Leżajska w uświetnianiu ekspozycjami corocznego Festiwalu Kultury Łowieckiej, współpraca z Oddziałami Regionalnymi Klubu w Polsce i wiele innych ciekawych przedsięwzięć, zapoczątkowane wówczas formy pracy są  nadal kontynuowane i rozwijane. Niestety, w tym czasie , wielu z naszych kolegów odeszło do „Krainy Wiecznych Łowów”.Są jednak obecni w naszej pamięci i pracy związanej z upowszechnianiem kultury łowieckiej. Na wdzięczne wspomnienie zasługują koledzy: Tadeusz Woźniak – zm. w 1998r, Ferdynand Ungeheuer – zm. w 2000r, Andrzej Kret – zm. w 2002r, Stanisław Siuzdak – zm. w 2003r,  Zbigniew Knotz – zm. w 2007r, Stanisław Krówka – zm. w 2008r, Józef Pasternak –zm.2011r. Aktualnie Rzeszowski Regionalny Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej jest Oddziałem autonomicznym, działającym w oparciu o Statut, zatwierdzony przez Zarząd Główny PZŁ.Zrzesza 42 członków i licznych sympatyków z sąsiednich okręgów: krośnieńskiego i przemyskiego.. W szeregach Klubu są myśliwi, leśnicy a także ludzie nie związani bezpośrednio z łowiectwem. Nadal zasadniczym celem Klubu jest gromadzenie i zabezpieczanie dla przyszłych pokoleń dawnych i współczesnych pamiątek łowieckich oraz popularyzacja historii, obyczajowości, tradycji i kultury łowieckiej wśród myśliwych i ogółu społeczeństwa. Członkowie Klubu kolekcjonują: dokumenty, czasopisma, książki o tematyce łowieckiej, biuletyny, monografie i kroniki kół, okazjonalne druki, medale, odznaki, plakietki, zabytkową broń i akcesoria myśliwskie, zegarki, rogi myśliwskie, trofea łowieckie, obrazy, grafiki, fotografie, kufle, fajki oraz wiele innych przedmiotów dokumentujących łowieckie pasje.

Zainteresowaniom takim sprzyjają bogate tradycje Polski Południowo-Wschodniej, gdzie pierwsze struktury nowoczesnego, zorganizowanego łowiectwa powstały prawie półtora wieku temu, a do dziś działają najstarsze
w Polsce, liczące 130 lat Koła Łowieckie: „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie oraz Klub Myśliwych „Diana” w Łańcucie. Stąd pochodzili i tu działali twórcy nowoczesnego polskiego i europejskiego myślistwa. Przetrwały również takie pomniki łowiectwa jak barokowa Kaplica Św. Huberta w Miłocinie, pałacyk myśliwski w Julinie i wiele innych. To historyczno-kulturowe dziedzictwo mobilizuje członków Klubu do twórczej i solidnej pracy. Działalność członków Klubu oparta jest na pracy społecznej.

Zarząd Klubu od 14 lat opracowuje szczegółowe roczne i przyszłościowe plany pracy (uwzględniając inicjatywy członków Klubu, przedsięwzięcia władz łowieckich, potrzeby środowiska i inne) które są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego Klubu. Zaznaczyć należy, że aktywność członków Klubu oprócz organizacji wystaw, giełd, odczytów, prelekcji opiera się na współpracy z kołami łowieckimi, szkołami, muzeami, placówkami kultury, leśnikami, , oddziałami regionalnymi KK i KŁ, redakcją biuletynu „Kultura Łowiecka” oraz władzami i organami PZŁ. Członkowie Klubu w swoim działaniu wykazują wielką dojrzałość. Praca i aktywność kolekcjonerów cieszy się uznaniem wśród myśliwych i społeczeństwa. W naszej „klubowej rodzinie” panuje szacunek, życzliwość, koleżeństwo i przyjaźń. Szczycimy się sztandarem, odznaką ogólnopolską i swoją regionalną, biuletynem „Kultura Łowiecka” i samą przynależnością do Klubu,  (potwierdzoną  stosowną  legitymacją).

Drzwi do naszego Klubu są otwarte dla każdego, kto pragnie zachować, rozwijać i wzbogacać dorobek kulturowy polskiego łowiectwa dla kolejnych pokoleń.

„Kolekcjonerstwo rozprasza  nudę , powiększa widzenie świata, rozszerza naszą wiedzę i niezliczonymi drogami wzbogaca nasze życie”

Franklin Roosevelt

Prezydent USA

Klubowe spotkania odbywają się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie, ul. Ks. J. Jałowego 25 (kontakt tel. 17 85 23 360)

 

ZAPRASZAMY!

Kalendarz
marzec 2024
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
luty 26, 2024 luty 27, 2024 luty 28, 2024 luty 29, 2024 marzec 1, 2024 marzec 2, 2024 marzec 3, 2024
marzec 4, 2024 marzec 5, 2024 marzec 6, 2024 marzec 7, 2024 marzec 8, 2024 marzec 9, 2024 marzec 10, 2024
marzec 11, 2024 marzec 12, 2024 marzec 13, 2024 marzec 14, 2024 marzec 15, 2024 marzec 16, 2024 marzec 17, 2024
marzec 18, 2024 marzec 19, 2024 marzec 20, 2024 marzec 21, 2024 marzec 22, 2024 marzec 23, 2024 marzec 24, 2024
marzec 25, 2024 marzec 26, 2024 marzec 27, 2024 marzec 28, 2024 marzec 29, 2024 marzec 30, 2024 marzec 31, 2024