Aktualności
Subskrybcja

Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

Dołącz do 2 pozostałych subskrybentów

Uncategorized

Z okazji 140.lecia Koła Łowieckiego „Towarzystwa Myśliwych” w Rzeszowie została opracowana książka pt.

Pamiątki przeszłości.

„Historia łowiectwa w Polsce południowo-wschodniej”

                               Autorstwa:

                                                  Wojciech Władysław Bieniasz

Cena wydania 45zł. chętnych zakupu proszę o informację do 15.10.20r. na maila: biwoj@prz.edu.pl.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że do „Krainy Wiecznych Łowów” odszedł nasz Kolega Klubu KiKŁ Stanisław Rembisz. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Ropczycach – /środa  9.09/ o godz. 15.30 

 Wyrazy współczucia składają Rodzinie  Członkowie oraz Zarząd Klubu KiKŁ Oddziału Rzeszowskiego. 

Zarząd KKiKŁ informuje o odwołaniu WALNEGO ZGROMADZENIA 26.03. 2020r z powodu sytuacji z koronawirusem. Nowy termin spotkania ustalony będzie po stabilizacji sytuacji i rozesłany do Koleżeństwa droga SMS-ową.

                                                                             Zarząd Klubu

Z powodu KORONAWIRUSA sympozjum a Nisku odwołane!!!!!

                                                                             Zarząd Klubu

Ldz. KK i KŁ 2/2020 Rzeszów 31.01.2020 r.

Zarząd Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział
Regionalny w Rzeszowie zaprasza członków Klubu na
WALNE ZEBRANIE organizowane w dniu 26. 03. 2020 roku
/czwartek / o godz. 16ºº w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ
w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 25.

Proponowany porządek obrad:

1/ Otwarcie Walnego Zebrania – powitanie gości i przybyłych członków
2/ Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3/Stwierdzenie prawomocności obrad.
4/ Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.(protokół do wglądu przed
zebraniem u sekretarza)
5/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, oraz Komisji skrutacyjnej.
6/ Sprawozdanie Zarządu z działalności Rzeszowskiego Oddziału Klubu za 2019r.
7/ Sprawozdanie finansowe.
8/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
10/ Zatwierdzenie sprawozdań oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu
Oddziału Klubu.
11/ Ustalenie formy głosowania ( poszczególne funkcje, cały Zarząd) i składu ilościowego
Zarządu ( propozycja Prezes + 4 osoby )
12/ Zgłaszanie kandydatów na Prezesa KKiKŁ Oddział Rzeszów
13/Wybory
14/Zgłaszanie kandydatów do Zarządu
15/Wybory
16/ Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
17/Wybory
18/ Podział funkcji dla członków Zarządu i jego przedstawienie
19/ Przedstawienie „Planu pracy” oddziału Klubu oraz projektu ”Preliminarza
budżetowego” na rok 2020.
20 / Dyskusja i wnioski w sprawach z p. 11 oraz podjęcie uchwał zatwierdzających
21/ Wybór Delegatów na Krajowy Zjazd KK i KŁ PZŁ.
22/ Zakończenie obrad

INFORMACJE:
1/ Prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za bieżący i przyszły rok,
jeżeli są nie opłacone
2/ Zachęcamy do zapoznania się z założeniami organizacyjnymi na Krajowy Zjazd Delegatów KK i KŁ, który odbędzie się w Lipnicy /Gorzów Wielkopolski/. Planowane są zakupy pamiątek – więcej informacji na stronie internetowej www.klubkolekcjoneraikulturylowieckiejpzl.pl

Z pozdrowieniami
Otrzymują: „ D A R Z B Ó R”
1/ adresat
2/ Zarząd KK i KŁ PZŁ za Zarząd
sekretarz – Wojciech Bieniasz

Spotkanie Opłatkowe odbyło się dnia 19 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 14.00 w Dworku Myśliwskim „Towarzystwa Myśliwych” w Wysokiej Głogowskiej. 

       Na spotkanie opłatkowe zostali zaproszeni goście: z Okręgowego Zarządu PZŁ w Rzeszowie pracownicy z Kol. przewodniczącym Marcinem Hendzlem, były prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ Kol. Marek Rogoziński, Kol. Krzysztof Kawalec prezes LOK, Kol. Bogdan Depa, księża kapelani PZŁ, członkowie Zarządu Kół Łowieckich: „Towarzystwa Myśliwych” w Rzeszowie, „Diany” i „Rysia”w Łańcucie oraz członkowie Klubu KiKŁ.

Otwarcia spotkania dokonał Kol. prezes Marek Zdeb prosząc o wprowadzenie sztandaru Klubu. Poczet sztandarowy defilował przy dźwiękach fanfary Klubu KiKŁ Oddziału Rzeszowskiego, która została pierwszy raz publicznie zaprezentowana.

Dokładną relację z uroczystości opisał w kwartalniku „Kultura Łowiecka” Kol. Marek Zdeb prezes Zarządu KKiKŁ Oddziału Rzeszowskiego.

                   Galeria zdjęć.

 

  


Kolekcjonerom oraz sympatykom  kolekcjonerstwa wraz z Rodzinami
życzy
Zarząd Klubu 

Zdrowych, pogodnych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, spełnienia wszelkich marzeń i planów w Nowym Roku, sukcesów w kolekcjonerstwie, polu i kniei dla wszystkich członków naszego Klubu i ich rodzin oraz wszystkich sympatyków łowiectwa.
Życzy Zarząd Klubu KiKŁ PZŁ
   

 

Zarząd Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Regionalny w Rzeszowie uprzejmie zaprasza

Sz. Kolegów Rzeszowskiego Oddziału

na Spotkanie Opłatkowe
dnia 19 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 14.00
w Dworku Myśliwskim „Towarzystwa Myśliwych” Wysoka Głogowska

Za Zarząd
Marek Zdeb          Wojciech Bieniasz
Prezes                        Sekretarz
Rzeszów, 2019

  Krótka relacja z przebiegu uroczystości  opłatkowej

       Uroczystość opłatkową KKiKŁ Oddziału Rzeszowskiego rozpoczął prezes Klubu Marek Zdeb prosząc o wprowadzenie sztandaru. Zagrał hejnał Klubu Oddziału Rzeszowskiego i Koledzy w składzie: Wojciech Bieniasz, Jarosław Piekarz i Zbigniew Dec wprowadzili uroczyście sztandar, a członkowie i goście zaproszeni na stojąco oddali hołd wprowadzającemu sztandarowi. Następnie Kol. Prezes w  przemówieniu przedstawił cel i tradycję spotkań opłatkowych.  Po przemówieniu poprosił Kol. Krzysztofa Kawalca prezesa LOK, który przygotował niespodziankę i uhonorował Kol. Zdzisława Ziobrowskiego i Mieczysława Struzika medalami 75. lecia LOK, a Kol. Zdzisława dodatkowo ozdobnym bagnetem na desce. Ksiądz kapelana Zbigniew Gargaś dokonał poświęcenia opłatków i wygłosił przemówieniu zwracając uwagę na niezrozumienie przez część społeczeństwa problematyki łowieckiej i krytykowanie działalności myśliwych. Podczas łamania się opłatkiem nie brakowało serdeczności i życzeń z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Podczas spożywania posiłku wspaniale przygotowanego przez Kol. Andrzeja Pyrcza, zabierali głos zaproszeni goście Kol. Marek Rogoziński, Marcin Hendzel, Jarosław Janeczko, Marian Tatara i inni nasi Członkowie wspominając tych, których niema już w śród nas, pasji i tradycji kolekcjonerskiej. Wspaniały referat na temat tradycji wigilii zaprezentowali Kol. Boguś Szczepanik i Kol. Stefan Sochacki. W miłej i przyjemnej atmosferze spotkanie trwało do zmroku przy wspólnym kolędowaniu.

                                                            Fot. W. Bieniasz

Kalendarz
Październik 2020
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Wrzesień 28, 2020 Wrzesień 29, 2020 Wrzesień 30, 2020 Październik 1, 2020 Październik 2, 2020 Październik 3, 2020 Październik 4, 2020
Październik 5, 2020 Październik 6, 2020 Październik 7, 2020 Październik 8, 2020 Październik 9, 2020 Październik 10, 2020 Październik 11, 2020
Październik 12, 2020 Październik 13, 2020 Październik 14, 2020 Październik 15, 2020 Październik 16, 2020 Październik 17, 2020 Październik 18, 2020
Październik 19, 2020 Październik 20, 2020 Październik 21, 2020 Październik 22, 2020 Październik 23, 2020 Październik 24, 2020 Październik 25, 2020
Październik 26, 2020 Październik 27, 2020 Październik 28, 2020 Październik 29, 2020 Październik 30, 2020 Październik 31, 2020 Listopad 1, 2020