Aktualności
Subskrybcja

Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

Dołącz do 1 subskrybenta

Rzeszowski Regionalny Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej świętował 15-lecie swojego powstania.

            Uroczystość jubileuszowa odbyła się 7 września br. w dworku myśliwskim w Wysokiej Głogowskiej, należącym do najstarszego w regionie i kraju koła łowieckiego „Towarzystwa Myśliwych” w Rzeszowie.

            Oprócz członków tego, skupiającego 41 osób Klubu, przybyli na nią liczni goście, między innymi: członek Naczelnej Rady Łowieckiej, przewodniczący Komisji Kultury tej Rady i zarazem prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie – Marek Rogoziński; Honorowy Członek Polskiego Związku Łowieckiego oraz Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej – Alfred Hałasa; przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie, Łowczy Okręgowy – Zdzisław Siewierski; prezes Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej – Marek Stańczykowski; kapelan rzeszowskich myśliwych, proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Huberta w Miłocinie – ks. dr Edward Rusin; wiceprezes ORŁ
w Rzeszowie, przewodniczący Komisji Kultury, Tradycji i Promocji Łowiectwa, członek rzeszowskiego Oddziału KK i KŁ – Mieczysław Struzik; przewodniczący Komisji Odznaczeń Łowieckich ORŁ w Rzeszowie, Honorowy Członek krajowego i rzeszowskiego  KK i KŁ – Zdzisław Ziobrowski; zasłużony nemrod podkarpackiego myślistwa, który przez  40 lat przewodniczył Komisji Kultury, Tradycji, Etyki i Promocji Łowiectwa rzeszowskiej ORŁ – dr Józef Lorenc.

            Ponadto byli obecni prezesi najstarszych w regionie i kraju kół łowieckich: rzeszowskiego „Towarzystwa Myśliwych” – Jerzy Solarski, Klubu Myśliwych „Diana” w Łańcucie – Ryszard Hadała i Koła Łowieckiego „Ryś” w Łańcucie – Adam Golenia ,przedstawicielka mediów –Dorota Zańko, redaktor diecezjalnego „ Radia VIA” ,pracownicy ZO PZŁ w Rzeszowie, oraz liczne grono myśliwych, sympatyków i przyjaciół Klubu, a wśród nich artysta fotografik Ryszard Hałgas i organizator zespołów muzyki myśliwskiej na ziemi mieleckiej Bartosz Kopera. Przywiózł on ze sobą 4 osobową grupę sygnalistów działającego w Mielcu Zespołu Muzyki Dworskiej i Myśliwskiej „Echo Kniei”, która uświetniła uroczystość.

            Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych ORŁ w Rzeszowie, kół łowieckich „Towarzystwa Myśliwych” w Rzeszowie, Klubu Myśliwych „Diana” i Koła Łowieckiego „Ryś” w Łańcucie oraz Oddziału Regionalnego KK i KŁ w Rzeszowie, zebranych powitała prezes Klubu – Grażyna Kret.

            W swoim wystąpieniu przypomniała dzieje Klubu, mówiła o zasadniczym celu działalności jego członków, którym jest gromadzenie, ocalanie przed zapomnieniem i zniszczeniem oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń, dawnych i współczesnych pamiątek łowieckich, ich przypominanie oraz prezentacja, a ponadto popularyzacja historii, obyczajowości, tradycji i kultury łowieckiej, zarówno wśród myśliwych jak i ogółu społeczeństwa.

            Poinformowała, że wielu klubowiczów posiada bogate zbiory i kolekcje falerystyczne, numizmatyczne, pamiątkowej broni i akcesoriów myśliwskich, obrazów, grafik i fotografii, różnych przedmiotów, zdobionych motywami łowieckimi, a ponadto dokumentów, czasopism, książek biuletynów, okazjonalnych druków, dotyczących historii i współczesności myślistwa

            Członkowie i sympatycy Klubu na cokwartalnych spotkaniach wzbogacają swoją wiedzę, wymieniają doświadczenia kolekcjonerskie, prezentują pozyskane nowości. Ponadto uczestniczą w zjazdach, kongresach, festiwalach, konkursach, rocznicowych jubileuszach, giełdach. Prezentują wystawy swoich zbiorów, wygłaszają na ich temat prelekcje, współpracują z kołami łowieckimi, muzeami i innymi placówkami kultury, szkołami, innymi oddziałami KK i KŁ, władzami i organami PZŁ, redakcją biuletynu „Kultura Łowiecka”, redakcjami „Łowca Polskiego”, „Łowca Galicyjskiego”, „Myśliwca Kresowego”, prasy regionalnej i regionalnych rozgłośni radiowych.

            Najważniejsze w minionym 15-leciu osiągnięcia Oddziału Regionalnego KK i KŁ w Rzeszowie, to między innymi: zorganizowanie aż 72 wystaw o tematyce myśliwskiej, dokumentowanie ciągłości historii i kultury podkarpackiego łowiectwa w kronice „Z życia Klubu”, zinwentaryzowanie i udział w opracowaniu monografii „Odznaki, medale, plakietki
i oznaki kół łowieckich Okręgu Rzeszowskiego”. Obejmuje ona lata 1945-2002, a upowszechniona na terenie kraju, stała się inspiracją do tego rodzaju opracowań w innych Okręgach PZŁ.

            Ponadto opracowano i wydano monografię „10 lat Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Regionalny w Rzeszowie 1998-2008”, zaprojektowano i wykonano medal dwustronny oraz 6 okolicznościowych odznak łowieckich, utworzono mini pawilon wystawowy na terenie Ośrodka Strzelectwa Myśliwskiego w Borze koło Rzeszowa.

            Oddział Klubu ufundował również figurę św. Huberta do kościoła pod jego wezwaniem w Miłocinie, zaprojektowano też i wykonano pamiątkowe klubowe kordelasy myśliwskie, wykonano projekt klubowego sztandaru, którego fundatorem był Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie.

            Członkowie Klubu służą ponadto radą i profesjonalną pomocą kołom łowieckim w organizowaniu wystaw, projektowaniu odznak, medali i sztandarów, opracowywaniu biuletynów i monografii, na stałe również współpracują z nauczycielami, dziećmi i młodzieżą szkolną uczestniczącą w konkursie „Ożywić Pola”, objętym patronatem „Łowca Polskiego”.

            Prezes Grażyna Kret poinformowała też zebranych, że w Zarządzie Oddziału Klubu pracują: Tadeusz Ryczaj i Stefan Sochacki – wiceprezesi, Zbigniew Dec – sekretarz i Jan Banaś – skrabnik.

            Klub ma 6 sekcji zainteresowań i zespołów roboczych. Kierują nimi: redakcyjno-publicystyczną – Ryszard Czach, fotograficzną – Stefan Rzucidło, wystaw – Zbigniew Dec, edukacyjną – Tadeusz Ryczaj, internetową – Wojciech Bieniasz, rzemiosła artystycznego – Zbigniew Stec.

Przypomniała, że w okresie minionych 15 lat wielu kolegów z naszego grona odeszło do „ Krainy Wiecznych Łowów”. Są jednak obecni w naszej pamięci i pracy związanej z upowszechnianiem kultury łowieckiej. Na wdzięczne wspomnienie zasługują koledzy:

Tadeusz Wożniak, Ferdynand Ungeheuer, Andrzej Kret, Stanisław Siuzdak, Zbigniew Knotz, Stanisław Krówka, Józef Pasternak.   Poprosiła   uczestników spotkania o  uhonorowanie ich pamięci chwilą zadumy, w czasie której na trąbce odegrana została „Cisza”.

            Kończąc swoje wystąpienie, Grażyna Kret powiedziała:” liczące się efekty naszej działalności były możliwe dzięki wsparciu udzielanemu nam przez wiele instytucji i osób. Wymienię, wraz z serdecznym podziękowaniem niektóre.

Bardzo dziękuję:

               -władzom –krajowym i okręgowym –Polskiego Związku Łowieckiego za wszechstronną pomoc: lokalową, kadrową i finansową. Dziękuję także za docenianie naszej pracy i honorowanie jej wyróżnieniami ,wśród których najwyżej cenimy sztandar ufundowany dla rzeszowskiego oddziału Klubu przez Zarząd Okręgowy PZŁ. Równocześnie zapewniamy ,że nadal będziemy godnym i pracowitym partnerem w realizacji inicjatyw zarządu promujących nasze łowiectwo, szczególnie w dziedzinie historii i kultury.

                -dziękuję Zarządom Kół Łowieckich  za dobrą i życzliwą współpracę w zakresie udostępniania materiałów z historii łowiectwa, wytworzonych pamiątek dokumentujących różne wydarzenia łowieckie, częste zaproszenia na uroczystości organizowane w Kołach. Przy tej okazji składam serdeczne podziękowanie Zarządowi i Kolegom najstarszego polskiego Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie” za udostępnienie Dworku Myśliwskiego, w którym się znajdujemy i świętujemy nasz skromny jubileusz.

Dziękuję także Krajowemu Zarządowi Klubu oraz wszystkim  członkom naszego Oddziału za  pracę,  zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu na rzecz  poprawy  wizerunku polskiego łowiectwa     wśród społeczeństwa.

Kończąc moje wystąpienie składam Państwu serdeczne podziękowanie za zaszczycenie nas swoją obecnością i życzę radosnego świętowania . Darz Bór !”

           Uroczystość jubileuszowa była okazją do odznaczeń,  podziękowań i wyróżnień zasłużonych dla łowiectwa.

Dzięki staraniom i uchwałom władz łowieckich PZŁ, Rzeszowski Oddział  Regionalny KK i KŁ został uhonorowany: „Medalem Świętego Huberta”, „Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz Medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny”, Sztandar udekorowali: Marek Rogoziński- członek NRŁ, Alfred Hałasa- Członek Honorowy PZŁ, Zdzisław Siewierski Przewodniczący ZO PZŁ w Rzeszowie.

          Odznaczeni zostali również członkowie Klubu: „Złom” – Ryszard Czach,” Medal Świętego Huberta” – Jan Banaś, Zbigniew Dec i Jan Machowski, „Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej” – Edward Lech i Roman Tasior, Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny” – Zbigniew Porada.

            Ponadto członkowie Klubu: Jan Banaś, Edward Lech, Marek Mikrut, Remigiusz Sobejko oraz Karol Ungeheuer, za pomoc w przygotowaniu i udostępnieniu swoich zbiorów na wystawę „Hej, Hej do Kniej”, która wiosną br. zorganizowana była z okazji 90-lecia PZŁ przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, PZŁ, ORŁ i ZO w Rzeszowie ,otrzymali pamiątkowe dyplomy.

            Natomiast Grażyna Kret przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie została uhonorowana okolicznościowym Kordelasem 90-lecia PZŁ.

            Za odznaczenia i wyróżnienia podziękował Ryszard Czach. Powiedział między innymi, że są one nie tylko cenną nagrodą za dotychczasową działalność, ale czynnikiem mobilizującym do dalszej, lepszej pracy, jej zintensyfikowania oraz szukania nowych, atrakcyjniejszych form klubowej działalności.

            Następnie zabrali głos goście uroczystości: Marek Rogoziński, Alfred Hałasa, Zdzisław Siewierski, Marek Stańczykowski i dr Józef Lorenc. Wysoko i niezwykle pozytywnie oceniali działalność członków Klubu, gratulowali osiąganych sukcesów, wskazywali na bardzo duże znaczenie wielokierunkowej pracy Klubu na rzecz zachowania, upowszechniania oraz promowania tradycji i kultury łowieckiej, a przez to prezentację prawdziwego, często mało znanego oblicza polskiego myślistwa w różnych środowiskach.

Sygnaliści mieleckiego „Echa Kniei” wręczyli zapis nutowy i odegrali, specjalnie przez nich skomponowaną na jubileusz, fanfarę” Podkarpackiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ”  . Było to prawykonanie tego utworu.

Po ich wystąpieniu odczytano liczne listy gratulacyjne dla Oddziału Klubu, które napłynęły na ręce Zarządu od władz i organów PZŁ, myśliwych, kół łowieckich oraz jego przyjaciół i sympatyków.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewiec Klubowego Sztandaru oraz wręczenie jej uczestnikom pisemnych podziękowań, okolicznościowej odznaki, pamiątkowej plakietki, proporczyka a także wydawnictwa  „Odznaki, Medale, Naszywki, Plakietki i Oznaki Kół Łowieckich Okręgu Rzeszowskiego  Część II 2003-2013” autorstwa członka Klubu – Zbigniewa Deca.

Potem odbyła się sympatyczna myśliwska biesiada, podczas której koncertowała rodzinna kapela Kurasiów z Lubziny na czele z seniorką Albiną Kuraś, rozbrzmiewała muzyka dworska i myśliwska w wykonaniu zespołu sygnalistów ”Echa kniei” z Mielca, Nie zabrakło naśladowania głosu jelenia w wykonaniu Karola Ungeheuera jak również pieśni i piosenek łowieckich, śpiewanych przez wszystkich jej uczestników. Impreza rocznicowa udokumentowana została pamiątkową fotografią.

Kalendarz
Wrzesień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Sierpień 26, 2019 Sierpień 27, 2019 Sierpień 28, 2019 Sierpień 29, 2019 Sierpień 30, 2019 Sierpień 31, 2019 Wrzesień 1, 2019
Wrzesień 2, 2019 Wrzesień 3, 2019 Wrzesień 4, 2019 Wrzesień 5, 2019 Wrzesień 6, 2019 Wrzesień 7, 2019 Wrzesień 8, 2019
Wrzesień 9, 2019 Wrzesień 10, 2019 Wrzesień 11, 2019 Wrzesień 12, 2019 Wrzesień 13, 2019 Wrzesień 14, 2019 Wrzesień 15, 2019
Wrzesień 16, 2019 Wrzesień 17, 2019 Wrzesień 18, 2019 Wrzesień 19, 2019 Wrzesień 20, 2019 Wrzesień 21, 2019 Wrzesień 22, 2019
Wrzesień 23, 2019 Wrzesień 24, 2019 Wrzesień 25, 2019 Wrzesień 26, 2019 Wrzesień 27, 2019 Wrzesień 28, 2019 Wrzesień 29, 2019
Wrzesień 30, 2019 Październik 1, 2019 Październik 2, 2019 Październik 3, 2019 Październik 4, 2019 Październik 5, 2019 Październik 6, 2019